Δελτία επιτηρήσεων για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020