Δελτία Επιτηρήσεων για την Εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013