Δελτία Επιτηρήσεων για την Εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015