Δελτία Επιτηρήσεων για την Εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2010

Οι επιτηρήσεις για την Εξεταστική Ιουνίου 2010 στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ είναι προσβάσιμες στα παρακάτω αρχεία.

Τα ατομικά δελτία επιτηρήσεων ανά μέλος ΔΕΠ και ανά μάθημα θα διανεμηθούν στα γραμματοκιβώτια.

Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ, μετά το πέρας της εξἐτασης, να αναφέρουν τις απουσίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στα δελτία επιτηρήσεων που θα τους διανεμηθούν και να τα επιστρέψουν στην Επιτροπή Επιτηρήσεων.

Η Επιτροπή Επιτηρήσεων